Personvern

 

Bente Prestøy – Opprettet: 27.09.2018 Rev. 12 12 2018 – bp Rev. 15.12.2019 – bp

Personvernerklæring for HUS ENTREPRISER AS Hus Entrepriser – org.nr 989069764
Behandlingsansvarlig: Daglig leder

Fra 25. mai -18 vil hele Europa ha en ny felles lov om behandling av persondata – GDPR – General Data Protection Regulation.

Denne personvernerklæringen forteller hvordan HUS ENTREPRISER samler inn og bruker personopplysninger.

Behandlingsansvarlig, daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Erklæringen inneholder generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger, viser til gjeldende personvernlovgivning, herunder EUs personvernforordning (GDPR).

Innhenting av personopplysninger Vi registrerer personopplysningene du oppgir i forbindelse med forespørsler/ tilbud, handel, arrangement deltagelse, anbud og prosjekter.

Personopplysninger som lagres Vi lagrer følgende opplysninger: for- og etternavn, e-postadresse, telefonnummer, land, bedrift, relatert bedriftsinformasjon og jobbrolle (heretter «personopplysninger»)

Formål Vi bruker personopplysningene med det formål å ivareta deg som kunde og eventuelt firma du representerer sine interesser. Vi behandler opplysninger for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg. Vi benytter også informasjon for å kunne gi deg informasjon, tilbud, service i forbindelse med ditt kjøp og tidligere forespørsler. Dette gjøres gjennom e-post, SMS, telefon, brev eksempelvis nyheter og kampanjer, produkter, arrangementer og promoteringer

Grunnlaget for behandlingen

Juridisk grunnlag Hjemmel for å behandle personopplysningene: Artikkel 6, §1 GDPR General Data Protection Regulation (EU)

Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse benyttes for å oppfylle kjøpsavtaler. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b).

Der du har samtykket til det, benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp og tidligere forespørsel via e-post, telefon og SMS. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss.

Der du har samtykket til det, benyttes kjøpshistorikk til å gi anbefalinger og reklame spesielt tilpasset deg som bruker. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til slik bruk.

Bente Prestøy – Opprettet: 27.09.2018 Rev. 12 12 2018 – bp Rev. 15.12.2019 – bp

Innhenting av personopplysninger Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt i forbindelse med ditt kjøp.
Utlevering av opplysninger til tredjepart Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det. For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen utleveres nødvendige opplysninger til våre samarbeidspartnere:

• Fraktselskaper
• Samarbeidspartnere i prosjekt.
• Datapartner, vår databehandler, og vår leverandør for utvikling og vedlikehold av vår database.
• Vårt eksterne regnskapskontor.
• Systemleverandører

Sletting av personopplysninger Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med ditt kjøp lagres i vårt arkiv frem til du gir beskjed om at dette skal slettes. Dette ser vi som nødvendig for å ivareta dine (og eventuelt firma du representerer) sine interesser. Da våre produkter er skreddersydde løsninger, ser vi dette som nødvendig for å kunne hjelpe deg med reservedeler og service. For øvrig følges bokføringsloven og regnskapsloven.

Rettigheter for den registrerte Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger.

Spørsmål om dette rettes til behandlingsansvarlig i selskapet, daglig leder. Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Informasjonssikkerhet Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgang og tilgangskontroll. Databehandleravtaler er inngått.

Endringer i personvernserklæringen Vi forbeholder oss retten til å endre eller supplere denne personvernserklæringen når som helst. Den blir revidert minst en gang pr år, senest 31.12.xx.

Kontaktinformasjon Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende kontaktperson: Bente Prestøy evt daglig leder Siril Merete Espedal.

Kontakt oss

Gunnar Størksen
Adm. dir
Mob: 480 19 250
gunnar@husgruppen.no

5 + 3 =

Design og utvikling av Destillert Reklame