Et datterselskap i Husgruppen

RAADHUS bistår eiendomsbesittere og eiendomsutviklere  med prosjektanalyser i tidlig fase.

Vår kompetanse

Mulighetsstudier – vurdering av eksisterende eiendom og utviklingsmuligheter innenfor gjeldende regulering eller eventuelle krav til omregulering.

Alternativvurderinger – Velge det optimale alternativet for tomt/eksisterende bygning basert på byggherrens mål (kostnad/inntjening.

Investerings- og risiko-analyser med hovedfokus på faser etter tomtekjøp.

Valg av entreprisemodeller og kontraheringsstrategier for valg av rådgivere og leverandører.

Rådgivning i styringsgruppesammenheng i gjennomføringsfase av prosjekter.

Optimalisering av kontorarealer med fokus på fleksibilitet ved endrete leietakerbehov og nye leietakere, deriblant reduksjon av ombyggingskostnader, nedkorting av ombyggingstid, gjenbruk og fokus på levetidskostnader

Flesland

Oppdragsgiver:

Kontraktsum:

Oppstart:

Ferdigstillelse:

Media City Bergen

Oppdragsgiver: Entra AS

Kontraktsum: 10. 000. 000,-

Oppstart: Mars 2018

Ferdigstillelse: November 2018

Dyrhaugen

Oppdragsgiver: Townhouse Skjold AS

Kontraktsum: 13. 200. 000,-

Oppstart: Sommer 2018

Ferdigstillelse: Mars 2019

Kontakt oss

Midtunhaugen 13 A, 5224 Nesttun

Org. nr. 990 231 818 MVA

Gunnar Størksen

Adm.dir Husgruppen AS

(+47) 480 19 250

gunnar@husgruppen.no

4 + 4 =

Design og utvikling av Destillert Reklame