HUSgruppen

Etter nedsalg av våre driftsselskap Innomhus AS og Næringshus AS er HUSgruppen AS nå orientert mot investeringer og rådgivning.

Investeringer

Vi investerer i veldrevne selskap med vekstpotensial innen Bygg og Eiendom,
og i kapitalmarkedet generelt.

Vivify Gruppen er Norges største innredningsentreprenør med landsdekkende ambisjoner. Så langt er vi representert med 11 selskap i Sør-Norge.

Rådgivning

Gjennom selskapet RAADHUS AS tilbyr vi rådgivning innen styrearbeid, strategiutvikling m/ implementering, organisasjonsutvikling og endringsledelse. Våre tjenester tilbys til eiere/ledelse i Byggebransjen hvor vi har våre røtter og kompetanse.

Kontakt oss

Gunnar Hovland Størksen
Adm. dir
Mob: 480 19 250
gunnar@husgruppen.no

Design og utvikling av Destillert Reklame